Pensioenfonds PNO Media

MPD heeft een exclusieve uitvoeringsrelatie met pensioenfonds PNO Media. Voor dit fonds voeren we meerdere collectieve pensioenregelingen uit.

PNO Media maakt gebruik van de volgende diensten van MPD:
  • bestuursondersteuning
  • communicatie
  • pensioenadministratie
  • vermogensbeheer
  • financieel management
  • risicomanagement

Strategie

We helpen PNO Media bij het realiseren van zijn strategische doelstellingen. Voor PNO Media betekent dat verdere groei in de creatieve industrie. Door aansluiting van andere pensioenfondsen en nieuwe werkgevers.

Flexibel en betrokken

In het verleden heeft PNO Media diverse vakprijzen in de wacht gesleept. Met name op het terrein van communicatie, risicomanagement en verantwoord beleggen onderscheidt het pensioenfonds zich. Het geeft aan hoe wij met onze flexibele en betrokken organisatie PNO Media succesvol ondersteunen.