Profiel

MPD is een coöperatieve uitvoeringsorganisatie en richt zich zonder winstoogmerk op de belangen van PNO Media.

Vanuit de kennis van de creatieve indstrie kan MPD de dienstverlening op het gebied van pensioen en zorg goed afstemmen op de behoefte van de eindklant.

PNO Media

PNO Media is een grotendeels vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun medewerkers die actief zijn in de creatieve industrie.