Profiel

MPD is een coöperatieve uitvoeringsorganisatie en richt zich zonder winstoogmerk op de belangen van onze leden PNO Media en PNOzorg.

Vanuit de kennis van de creatieve sector kan MPD de dienstverlening op het gebied van pensioen en zorg goed afstemmen op de behoefte van de eindklant.

PNO Media

PNO Media is een grotendeels vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun medewerkers die actief zijn in de creatieve sector.

PNOzorg

PNOzorg is een intermediair die zorgverzekeringen organiseert voor de creatieve sector. ONVZ Zorgverzekeraars is risicodrager van de ziektekostenportefeuille van PNOzorg.