Jaarverslag 2019

De activiteiten van MPD zijn erop gericht om PNO Media te helpen op het terrein van beleggingen, pensioenproducten, en verdere groei in de creatieve en digitale sector. MPD heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd.

Nieuwsarchief

 Hilversum, dinsdag 3 september 2019

Jaarverslag 2018


MPD is de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media en het label van zorgverzekeraar PNOzorg. De strategie van MPD is er op gericht om PNO Media en PNOzorg te helpen om hun strategische doelstellingen te realiseren. Hoe MPD dat doet leest u in het jaarverslag 2018  Hilversum, zaterdag 3 februari 2018

Jaarverslag 2017


MPD is de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media en het label van zorgverzekeraar PNOzorg. De strategie van MPD is er op gericht om PNO Media en PNOzorg te helpen om hun strategische doelstellingen te realiseren. Hoe MPD dat doet leest u in het jaarverslag 2017  Hilversum, dinsdag 29 augustus 2017

Leden Raad van Toezicht MPD benoemd


De Algemene Ledenvergadering (ALV) van MPD bestaat uit vertegenwoordigers van pensioenfonds PNO Media en zorgverzekeraar PNOzorg. De ALV heeft per 1 augustus 2017 de volgende personen als leden van de Raad van Toezicht van MPD benoemd:

1. De heer dr. F.H.M. Gertsen RA (voorzitter)
2. Mevrouw mr. M.C.B. Visser (vice-voorzitter)
3. De heer ir. J.G.M. Kerkhoff

Media Pensioen Diensten (MPD) is een coöperatieve uitvoeringsorganisatie die zich zonder winstoogmerk richt op de belangen van haar leden PNO Media en PNOzorg. Vanuit de kennis van de sector, stemt MPD de dienstverlening op het gebied van pensioen en zorg af op de behoefte van de eindklant. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van MPD en op de algemene gang van zaken binnen MPD. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde.

PNO Media is een grotendeels vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun medewerkers die actief zijn in de creatieve sector. PNOzorg is een intermediair die zorgverzekeringen organiseert voor de creatieve sector.  Hilversum, woensdag 19 juli 2017

Jaarverslag 2016


MPD is de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media en het label van zorgverzekeraar PNOzorg. De strategie van MPD is er op gericht om PNO Media en PNOzorg te helpen om hun strategische doelstellingen te realiseren. Hoe MPD dat doet leest u in het jaarverslag 2016 Hilversum, donderdag 7 juli 2016

MPD investeert in leiding en klantencontact


Pensioenuitvoerder MPD (Media Pensioen Diensten) heeft in nauw overleg met haar klanten, PNO Media en PNOzorg, een investering gedaan in de leiding van het bedrijf en vooral het klantencontact van PNO Media.

Leo Witkamp, tot 1 juli een van de directeuren van MPD, gaat zich als commercieel manager toeleggen op het onderhouden van contacten met klanten en aangeslotenen van PNO Media. Ook gaat hij de acquisitiekracht van PNO Media versterken. Hij wordt daarin ondersteund door Marijn Timmerman die sinds 6 juni bij MPD actief is als pensioenconsultant. Witkamp: “We hebben customer intimacy hoog in het vaandel staan. Om dat in de huidige tijd waar te maken investeren we nu in klantencontact. Bovendien heeft PNO Media een strategie gericht op groei die we op deze manier invulling geven.”

Zijn plek in de directie wordt ingenomen door Walter Mutsaers, een bekende naam in de pensioen- en verzekeringswereld. Hij was voorheen onder meer directeur van pensioenuitvoerder MN. Hij geeft als directievoorzitter leiding aan de directie van MPD waarin Jeroen van der Put op zijn post blijft. Nelly Altenburg, voorzitter van het bestuur van PNO Media is blij met de versterking en aanpassing. ”De sector staat momenteel vol in de schijnwerpers. Met de komst van Walter Mutsaers en de bijzondere rol voor Leo Witkamp wordt de slagkracht bij de pensioenuitvoerder versterkt.”  Hilversum, maandag 27 juni 2016

Jaarverslag 2015


MPD is de uitvoerder van PNO Media en PNOzorg. De strategie van MPD is er op gericht om PNO Media en PNOzorg te helpen om hun strategische doelstellingen te realiseren. Hoe MPD dat doet leest u in het jaarverslag 2015 Hilversum, woensdag 15 juli 2015

Jaarverslag 2014 gepubliceerd


MPD is de uitvoerder van PNO Media en PNOzorg en ondersteunt hen in hun ambitie om voor de creatieve sector zonder winstoogmerk een leidinggevende rol te vervullen op het gebied van klantgerichte oplossingen rond pensioen, inkomens- en zorgverzekeringen.

Hoe zij dat doen kunt u lezen in het jaarverslag 2014 Hilversum, maandag 22 september 2014

Pensioenhoogleraar Guus Boender overleden


Verdrietig en geschrokken zijn wij door het overlijden van Guus Boender (1955-2014). De pensioensector heeft in hem een uniek mens en alom gewaardeerd pensioenpionier verloren.

Als vooraanstaand lid van de beleggingsadviescommissie voorzag Guus Boender ons fonds jarenlang van zijn waardevolle ideeën. Zijn denkkracht, bevlogenheid en vermogen om complexe vraagstukken samen te vatten in begrijpelijke taal, werd door velen bewonderd.

Naast hoogleraar Asset Liability Management op de VU was Guus Boender oprichter en lid van de Board van Ortec Finance.

Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte toe.
Directie Media Pensioen Diensten
  Hilversum, vrijdag 30 mei 2014

In de pers: pensioenfonds voor de media en MPD bespreken exclusieve relatie


In de pers verscheen deze week dit bericht: Het pensioenfonds voor de media wil de relatie met zijn uitvoerder Media Pensioen Diensten (MPD) op 'exclusieve basis' gaan invullen.

Op dit moment onderzoeken beide partijen daarvoor samen de diverse opties, voorafgaand aan de verlenging van het huidige uitvoeringscontract dat in maart 2015 afloopt, aldus MPD in zijn jaarverslag over 2013.

Volgens MPD-directeur Jeroen van der Put wil het pensioenfonds de verhoogde focus van de uitvoerder op het fonds aanscherpen. In het kader van de herijkte strategie staat MPD open voor samenwerking met andere pensioenfondsen als het einddoel een samengaan is met het huidige fonds, licht hij toe. “Alleen optreden als uitvoeringsorganisatie voor andere fondsen geeft een marginale synergiewinst. Dat kost verlies van focus op het bestuur. De echte synergie komt uit een fusie.”

Eerder fungeerde MPD drie maanden lang als uitvoerder voor het pensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf, voordat het samenging met het pensioenfonds voor de media. Een andere overweging voor exclusiviteit, is dat het pensioenfonds de uitvoeringskosten zo laag mogelijk wil houden. Bij een commercieel opererend MPD zou het pensioenfonds een kostbaar bestuursbureau voor countervailing power moeten optuigen, aldus Van der Put.

In zijn jaarverslag geeft MPD aan zich te richten op de snelgroeiende creatieve sector in plaats van alleen op de mediasector. Het ziet in de creatieve sector een potentie van 171.000 deelnemers, die actief zijn op het gebied van kunst, cultureel erfgoed (musea en monumentenzorg), vermaakindustrie en de creatieve zakelijke dienstverlening.

MPD biedt ook pensioenproducten voor zzp'ers, maar de zelfstandigen in de mediasector blijken tot nu toe terughoudend met het afnemen daarvan. Op dit moment nemen zo'n 50 zzp'ers pensioenadvies en pensioenproducten af van MPD. De uitvoerder heeft volgens Van der Put een beperkt budget voor marketing en geniet nog weinig naamsbekendheid, en werft daarom vooral via netwerken. “We volgen daarom de ontwikkelingen rond een algemeen pensioenfonds voor zzp'ers nauwlettend, om daarop te kunnen inspelen met onze dienstverlening,” zegt hij.

MPD is een zelfstandige coöperatie, met het pensioenfonds voor de media en PNOzorg als leden. Het pensioenfonds heeft binnen de organisatie veruit de grootste zeggenschap.

Het fonds beheert een pensioenvermogen van zo'n 4,2 miljard euro, en heeft 56.765 deelnemers bij 465 aangesloten  bedrijven.  Hilversum, vrijdag 16 mei 2014

Jaarverslag 2013 gepubliceerd


MPD werkt aan de ambitie om dé dienstverlener te zijn op het gebied van pensioenen, inkomen en aan arbeidsvoorwaarden gerelateerde financiële diensten voor de brede sector media. We zijn daarin goed op weg.

Dit en meer kunt u lezen in ons jaarverslag 2013 Hilversum, dinsdag 1 april 2014

Communiqué: drs. S.J. (Simon) van Driel herbenoemd


Alle leden van de Algemene Ledenvergadering van MPD hebben ingestemd met de herbenoeming van de heer drs. S.J. (Simon) van Driel als lid van de Raad van Toezicht van MPD. Zijn benoeming is voor een periode van vier jaar met ingang van 28 april 2014.  Hilversum, woensdag 24 juli 2013

Communiqué: H. (Henk) Schuijt herbenoemd


Alle leden van de Algemene Ledenvergadering van MPD hebben ingestemd met de herbenoeming van de heer H.(Henk) Schuijt als lid van de Raad van Toezicht van MPD. Zijn benoeming is voor een periode van vier jaar met ingang van 3 september 2013.  Hilversum, vrijdag 26 april 2013

MPD publiceert jaarverslag 2012


MPD streeft ernaar om partijen in de mediasector meerwaarde te bieden op het gebied van pensioen, inkomen en arbeidsvoorwaarden gerelateerde financiële diensten. Zorgverzekeraar PNOzorg en een pensioenfonds voor werknemers in de media, zijn onze opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Lees dan het jaarverslag 2012 van MPD.  Hilversum, vrijdag 24 augustus 2012

Communiqué: P.W.M. (Paul) Rutten herbenoemd


Alle leden van de Algemene Ledenvergadering van MPD hebben ingestemd met de herbenoeming van de heer P.W.M. (Paul) Rutten als lid van de Raad van Toezicht van MPD. Zijn benoeming is voor een periode van vier jaar met ingang van 15 september 2012.  Hilversum, woensdag 20 juni 2012

Jaarverslag 2011 gepubliceerd


Media Pensioen Diensten (MPD) heeft zijn tweede jaarverslag gepubliceerd. Het verslag geeft een compleet beeld van de activiteiten van deze dienstverlener op het gebied van inkomensgerelateerde producten voor de brede mediasector.

Download het Jaarverslag 2011  Hilversum, vrijdag 27 mei 2011

MPD publiceert eerste jaarverslag


Coöperatieve Media Pensioen Dienst (MPD) is op 1 maart 2010 officieel gestart met haar uitvoeringstaken voor pensioenfondsen in de mediasector en PNO Ziektekosten. De organisatie MPD is ontstaan na de afsplitsing van de uitvoeringsorganisatie van een pensioenfonds in de mediasector. In het eerste jaar van haar bestaan kende MPD een gezonde financiële huishouding en werd volgens budget gewerkt.

Klik hier voor het complete Jaarverslag MPD 2010 (pdf).  Hilversum, woensdag 4 mei 2011

MPD lost het probleem bij molest op voor zzp’ers in de mediasector, waaronder freelance journalisten


Vanaf 1 april kunnen zzp-ers uit de mediasector een op maat gemaakte vangnetverzekering bij Loyalis afsluiten om te voorkomen dat bij een ongeluk of ziekte het inkomen wegvalt. Uniek is dat het risico van molest – ook in geval van oorlog of bij een volksopstand - in werksituaties gewoon gedekt is. Een Nederlandse journalist die bijvoorbeeld in Libië werkt en het risico loopt om gewond te raken is dan verzekerd. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is eenvoudig, flexibel, goedkoop en kent transparante voorwaarden. Media Pensioen Diensten is initiatiefnemer om dit molestprobleem bij zzp’ers op te lossen.

Behoefte bij zzp-ers aan een vangnetverzekering
De behoefte aan een vangnetverzekering bij arbeidsongeschiktheid bleek uit een recente zzp-pensioenenquête van MPD. Hieraan namen meer dan 200 zzp’ers in de mediasector deel. Uit dit onderzoek bleek dat meer dan de helft van de zzp’ers grote risico’s loopt op een forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Wel gaf 62% van de respondenten aan behoefte te hebben aan een (vangnet)uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Belangrijke punten voor zzp’ers waren: een goede service en persoonlijk contact over het product, lage kosten, fiscale aftrekbaarheid en de mogelijkheid tot maatwerk voor zzp-ers in de mediasector.

Leverancierselectie
MPD heeft zijn inkoopkracht en netwerk ingezet om een leverancier in de markt te selecteren die een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan aanbieden waar zzp’ers in de mediasector écht iets aan hebben. De bevindingen uit het zzp-onderzoek waren daarbij leidend. Loyalis heeft alle belangrijke punten en aanbevelingen die zzp’ers aangaven in het onderzoek, verwerkt in hun vangnetverzekering en sluit daarom het beste aan. Er is sprake van uniek maatwerk.

De vangnetverzekering op hoofdlijnen
De verzekering van Loyalis (ZZP-polis) geldt voor alle zzp’ers in de mediasector jonger dan 60 jaar. Deze verzekering zorgt voor een inkomen tot aan de AOW als een zzp’er niet meer - volledig of gedeeltelijk - zijn beroep kan uitoefenen door ziekte of een beperking. Bijzonder is dus dat zzp’ers in de mediasector ook verzekerd zijn in gevaarlijke werksituaties (oorlog, volksopstand). Ook arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap/bevalling is gedekt. De Loyalis ZZP-polis is een eenvoudige, flexibele en goedkope verzekering met duidelijke polisvoorwaarden die zzp’ers niet voor verrassingen plaatst. Meer informatie hierover staat op de website van Loyalis en deze website.

Zzp-platform MPD = toekomstbestending
MPD heeft een zzp-platform opgericht dat op not-for-profit basis ondersteuning biedt aan zzp’ers bij hun keuze voor inkomens- en pensioenproducten. Eerder al sloten Brand New Day (biedt zzp’ers een opbouwproduct voor pensioen) en Your Financials (biedt zzp’ers objectief financieel advies en financiële planning) zich aan bij het platform. Hieraan is vanaf nu ook de vangnetverzekering van Loyalis toegevoegd. MPD neemt een onafhankelijke positie in en kan ook in de toekomst andere inkomensproducten toevoegen voor zzp’ers in de mediasector. Daarnaast worden zoveel mogelijk andere zzp-platforms aangesloten.  Hilversum, vrijdag 24 september 2010

Raad van Toezicht MPD benoemd


Media Pensioen Diensten (MPD) verzorgt vanaf 1 maart 2010 de uitvoering van de pensioenregelingen van pensioenfondsen in de mediasector en is uitvoerder voor PNO Ziektekosten.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van MPD bestaat uit vertegenwoordigers van PNO Media en PNO Ziektekosten. De ALV heeft de volgende personen als leden van de Raad van Toezicht van MPD benoemd:
  • De heer S.J. (Simon) van Driel (voorzitter): voormalig voorzitter directie Loyalis NV
  • De heer P.W.M. (Paul) Rutten: gewoon hoogleraar Digitale Mediastudies (Universiteit Leiden - Faculteit Geesteswetenschappen) en gasthoogleraar Creatieve Industrie (Universiteit Antwerpen - Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen)
  • De heer H. (Henk) Schuijt: directeur Stichting Pensioenfonds Ahold
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van MPD en op de algemene gang van zaken binnen MPD. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde.  Hilversum, maandag 12 april 2010

Media Pensioen Diensten opgericht


De samenwerking tussen PNO Ziektekosten en pensioenfondsen in de mediasector is in de huidige vorm niet langer toegestaan. Het in stand houden van deze samenwerking is voor ons belangrijk omdat onze achterban die samenwerking in hoge mate waardeert. Daarom is per 1 maart jl. een zelfstandige uitvoeringsorganisatie opgericht: Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A., (ook wel MPD genaamd). Er is bewust gekozen voor de rechtsvorm van coöperatie om MPD dichtbij onze klanten te laten blijven en het not-for-profit karakter te benadrukken.

MPD

De nieuwe coöperatie verzorgt de uitvoering van de pensioenregelingen van pensioenfondsen in de mediasector en is uitvoerder voor PNO Ziektekosten. In de praktijk merken verzekerden, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers weinig van deze nieuwe werkvorm.

Toekomstbestendigheid vergroot

Met de oprichting van MPD zijn wij in staat om onze klanten in de toekomst klantgerichte oplossingen rond pensioen, inkomen en aan arbeidsvoorwaarden gerelateerde diensten aan te bieden. Te denken valt hierbij aan de ziektekostenverzekeringen van PNO Ziektekosten of bijvoorbeeld een pensioenproduct voor zelfstandigen zonder personeel. Bijkomend voordeel is dat door de formele scheiding van beleid en uitvoering onze governance structuur is verbeterd.

Tot slot

De meeste bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland hebben om soortgelijke redenen eerder al een zelfstandige uitvoeringsorganisatie opgericht.