Missie en strategie

MPD is de uitvoerder van PNO Media en PNOzorg en ondersteunt hen in hun ambitie om voor de creatieve sector zonder winstoogmerk een leidinggevende rol te vervullen op het gebied van klantgerichte oplossingen rond pensioen, inkomens- en zorgverzekeringen.

MPD helpt PNO Media en PNOzorg om hun strategische doelstellingen te realiseren. Voor PNO Media betekent dat verdere groei in de creatieve sector. Dat wordt nagestreefd door aansluiting van andere pensioenfondsen en nieuwe werkgevers. PNOzorg heeft recent een grote groei gerealiseerd die verder uitgebouwd wordt en waarbij de toegevoegde waarde verder wordt uitgewerkt.

De toegevoegde waarde van MPD uit zich in de volgende aspecten:
  • gericht op de creatieve sector, servicegericht en transparant;
  • focus op het belang van de deelnemers, een passend aanbod biedend, maakt invloed mogelijk en maakt pensioen en zorg duidelijk;
  • deskundig en efficiënt, het bestuur is in control.