Missie en strategie

MPD is de uitvoerder van PNO Media en ondersteunt dit fonds in zijn ambitie om voor de creatieve industrie zonder winstoogmerk een leidinggevende rol te vervullen op het gebied van klantgerichte oplossingen rond pensioen.

MPD helpt PNO Media om zijn strategische doelstellingen te realiseren. Voor PNO Media betekent dat verdere groei in de creatieve industrie door aansluiting van andere pensioenfondsen en nieuwe werkgevers.

De toegevoegde waarde van MPD uit zich in de volgende aspecten:
  • gericht op de creatieve industrie, servicegericht en transparant;
  • focus op het belang van de deelnemers, een passend aanbod biedend, maakt invloed mogelijk en maakt pensioen duidelijk;
  • deskundig en efficiënt, het bestuur is in control.