PNO Media en PNOzorg

MPD is uitvoerder van pensioenfonds PNO Media en zorgverzekeraar PNOzorg.

Pensioenfonds PNO Media

PNO Media is een bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun medewerkers die actief zijn in de creatieve sector met een pensioenvermogen van van zo'n 5 miljard euro. Voor deze klant voeren wij meerdere eigentijdse pensioenregelingen uit. Omdat zowel MPD als PNO Media organisaties zonder winstoogmerk zijn, komt de ingelegde premie maximaal ten gunste van het pensioen van de 50.000 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Wilt u meer weten over de pensioenregelingen van PNO Media? Neem dan contact op met hoofd relatiebeheer, Gertjan van den Hengel.

Zorgverzekeraar PNOzorg

De zorgverzekeraar voor de creatieve sector PNOzorg heeft zo'n 53.000 verzekerden. ONVZ Zorgverzekeraar is risicodrager van de ziektekostenportefeuille van PNOzorg. PNOzorg is verantwoordelijk voor de commerciële inspanningen rondom het merk ‘PNOzorg’ en de controle op de kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening door ONVZ. MPD voert deze taken voor PNOzorg uit.

Wilt u meer weten over de zorgverzekeringen van PNOzorg? Neem dan contact op met onze relatiemanager PNOzorg, Merel Bosman.