PNO Media

MPD is uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.

PNO Media is een bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun medewerkers die actief zijn in de creatieve industrie met een pensioenvermogen van van zo'n 6 miljard euro. Voor deze klant voeren wij meerdere eigentijdse pensioenregelingen uit. Omdat zowel MPD als PNO Media organisaties zonder winstoogmerk zijn, komt de ingelegde premie maximaal ten gunste van het pensioen van de 55.000 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Wilt u meer weten over de pensioenregelingen van PNO Media? Neem dan contact op met hoofd relatiebeheer, Gertjan van den Hengel.