Over Media Pensioen Diensten

MPD is de uitvoerder van PNO Media en ondersteunt dit pensioenfonds op het gebied van klantgerichte oplossingen rond pensioenverzekeringen.

Om de dienstverlening voor onze klanten te beheersen, geldt binnen MPD een personeelsbeleid waarvan functieprofielen inclusief competentie-eisen, vaste procedures rondom personeelsbeoordeling en vaste overlegstructuren onderdeel uitmaken. Om de kwaliteit van onze uitvoeringstaken te beheersen worden regelmatig externe audits uitgevoerd op processen, producten en (geautomatiseerde) systemen.

Voor de uitvoering van onze taken hebben we een coöperatie opgericht. De coöperatie staat onder onafhankelijk toezicht van een Raad van Toezicht. De ALV heeft per 1 augustus 2017 de volgende personen als leden van de Raad van Toezicht van MPD benoemd:

1. De heer dr. F.H.M. Gertsen RA (voorzitter)
2. Mevrouw mr. M.C.B. Visser (vice-voorzitter)
3. De heer ir. J.G.M. Kerkhoff

De dagelijkse leiding is in handen van een directie. MPD heeft ruim 50 medewerkers.